Kunstgrebsinnovatørerne skaber alene og sammen med seniorkonsulenterne nye løsninger på de udfordringer, mange danske virksomheder står over for i dag. Kunstgrebinnovatørerne er vant til at fokusere på æstetik og tænke oplevelser ind i slutprodukter, så der kan komme helt nye og uventede idéer ud af et samarbejde. Idéer, som kan realiseres i nye produkter, ydelser, forbedrede processer, bedre kommunikation mv.
Det er i samspillet med virksomhedens egne medarbejdere at innovationer opstår og merværdien skabes.