08. december 2010

Bookmark and Share

KUNSTGREB vinder pris for innovation

Det danske erhvervs- og kultursamarbejde KUNSTGREBhædres for anden gang på kort tid med en pris for sit innovative arbejde. Denne gang modtager projektet en nordisk pris for sit arbejde med at efteruddanne kunstnere, så de kan skabe innovation i danske virksomheder.
 
Fra Best practice til Innovative practice
For en måned siden modtog KUNSTGREB en europæisk innovationspris og nu har Kunstgreb igen modtaget et anerkendende skulderklap. Denne gang er detNordisk netværk for voksnes læring og Nationalt center for Kompetenceudvikling, der hædrer Kunstgreb for sit innovative arbejde. Blandt de 20 virksomheder, der deltog i konkurrencen ”Fra best practice til innovative practice”, fik Kunstgreb førsteprisen grundet projektets succes med at skabe innovation i krydsfeltet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer og foreningsliv. 
 
Konkurrencens formål er at synliggøre, hvordan voksnes personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige kompetencer udvikles bedst muligt i et samspil mellem uddannelse, arbejde og kultur. De tilmeldte projekter er bl.a. blevet vurderet i forhold til deres evne til at skabe fleksibelt samarbejde på tværs af eksisterende organisatoriske skillelinjer, samt at projektet udfordrer eksisterende praksis og har opnået dokumenterbare resultater. Her vurderede dommerkomiteen, at Kunstgreb var det bedste projekt i sin kategori.
Fra venstre: Lena, Mevis, Niller, Dorthe og Skjold.
 
Kunstgreb er et grænseoverskridende samarbejde
Dommerkomitéen udtaler:”Kunstgreb er et grænseoverskridende samarbejde der på innovativ vis skaber læring for både kunstnere og virksomheder og udmønter sig i nye kompetencer hos kunstnerne samt udvikler og implementerer innovative kreative processer i virksomhederne.”
 
I dommerkomiteen sidder bl.a. Marianne Zerlang, Danica Pension, Noemi Katznelson, Lektor på Århus universitet, Michael Hauge Sørensen, International salgsdirektør ECCO, Thora Petersen, direktør HK Stat og Niels Henning Holm Jørgensen, Dansk Industri.
 
Det europæiske samarbejde Creative City Challenge tildelte i november KUNSTGREB prisen for at være det projekt, ”der med størst succes skabte samarbejde mellem traditionelle og kreative erhverv i Nord Europa”.
 
Kunstgreb søger endnu flere samarbejdsvirksomheder
Dette efterår samarbejder Kunstgreb bl.a. med Comwell A/S, SKAT, Brüel & Kjær, DSB og Coloplast om innovationsprojekter. Netop nu søges der nye samarbejdsvirksomheder med nye spændende udfordringer. Både små og store danske virksomheder har mulighed for at deltage. Mere information herom findes på Kunstgreb.dk
 
Lotte Marie Roesgaard fra Comwell a/s udtaler om effekten af at benytte Kunstgreb til deres innovationsproces: ”Jeg ønskede mig et værktøj til at optimere Comwells kundeservice og kundeoplevelse, og som den enkelte afdelingsleder kunne anvende i udviklingen af værtskabet i sin afdeling i stedet for at skulle hyre en konsulent ind til det. Samtidig skulle brugen af værktøjet kunne opdeles i brudstykker, som passer ind i dagligdagens små pauser. Det har jeg fået med det værtskabsværktøj, vi sidder tilbage med i dag. Hvis vi samler alle vores medarbejdere en halv dag, så bruger vi nemt 500.000 kr. i  lønninger. Så når vi laver noget, vi kan anvende i dagligdagens små huller, så har vi sparet pengene der. Det har været super godt at have Kunstgrebsinnovatørerne til at løse opgaven.”