23. juni 2011

Bookmark and Share

Biblo for Life – et samarbejde mellem Kunstgreb og Herlev Bibliotek

Et af Kunstgrebs specialistprojekter foregik på Herlev Bibliotek, hvor Nina Foss og Lisa Kahn gennemførte et innovationsprojekt, der skulle udvikle metoder til at få kontakt med brugere mellem 15-25 år. Biblioteket ønskede at blive et attraktivt mødested og et eksperimentarium for inputs og ideer fra denne målgruppe.

Bibliotekschef Linda Klingenberg kalder processen ”berigende og lærerig” og siger videre:

”Via Ninas og Lisas tilstedeværelse, engagement og metodiske og kunstneriske bidrag er der sat en udvikling i gang, som på én gang er et helt konkret nyt tiltag og samtidig starten på bibliotekets fremtidsvisioner.”

Det nye tiltag er udviklingen af et Demotek – et kreativt og ”vildt” rum, hvor de 15-25 årige selv skaber indholdet.

LÆS MERE: